Vzorce v nás

Všetci sme závislí na VZORCOCH v našich životoch.

Všetci nevedome robíme každý deň TO ISTÉ znova a znova.

Sme predvídateľní.

Emočné jedenie, či akékoľvek sebapoškodzovanie je predvídateľné.

Je dobré byť k sebe úprimný, aby sme mohli objaviť skryté presvedčenia a podvedomé reakcie, ktoré spôsobujú, že sme UVÄZNENÉ v týchto vzorcoch.

Žijeme vo väzení, žijeme v KLIETKE.

Všetko začína uvedomením, zámerom a odhodlaním.

Ak sme PRIPRAVENÉ POROZUMIEŤ, stačí sa len ROZHODNÚŤ.

Keď uvidíme tú klietku, stačí hľadať zámok.

Emočné jedenie (alebo akékoľvek iné sebapoškodzovanie) je naučený súbor fyzických, mentálnych, emocionálnych a duchovných odpovedí na bolesť a radosť zo života – naučená závislosť na niečom mimo nás, čo sa fyzicky ukotví v mozgu a je súčasťou celého nášho systému.

Procesy, ktoré môžu byť kedykoľvek aktivované ľuďmi, okolnosťami, vecami, stresom, láskou a všetkými prirodzenými súčasťami našej ľudskej existencie.

Emočné jedenie (alebo akékoľvek iné sebapoškodzovanie)  je fyzický, mentálny, emocionálny a duchovný vzorec, v ktorom fungujeme. Tento vzorec je pre nás toxický a dysfunkčný a vzďaľuje nás od seba, od lásky, od Boha…

Emočné jedenie (alebo akékoľvek iné sebapoškodzovanie) je stav mysle.

Je to….nebyť v kontakte s naším emocionálnym bytím – neschopnosť vyjadrovať pocity a emócie, zadržiavať nevyriešené problémy, traumy a bolesti v tele.

Emočné jedenie (alebo akékoľvek iné sebapoškodzovanie) je pokus zaplniť duchovnú prázdnotu – hľadať celistvosť, lásku, hľadať jednotu s ľudstvom a Božstvom.

Celistvosť, láska, jednota a Božstvo …je aj v tebe…máš pred sebou cestu objavovania tejto prirodzenej podstaty.

Všetko začína uvedomením, zámerom a odhodlaním.

Ak sme PRIPRAVENÉ POROZUMIEŤ, stačí sa len ROZHODNÚŤ.

Komentáre