Vzdelanie má pre mňa vysokú hodnotu.

Považujem ho za rebrík do neba poznania.
Vzdelávanie a poznávanie sú súčasťou celého môjho života.

 

Vzdelanie má pre mňa vysokú hodnotu.

Považujem ho za rebrík do neba poznania.
Vzdelávanie a poznávanie sú súčasťou celého môjho života.

 

Vzdelanie

Absolvovala som katedru genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, kde som aj pokračovala v postgraduálnom štúdiu (Ph.D.). Doktorantské štúdium som realizovala v spolupráci s Českou Akadémii Věd.

Centrom môjho výskumu bolo sledovanie pôsobenia škodlivín na živý organizmus a na ochranné reakcie bunky pred ich vplyvom. Jednoducho - moja dlhoročná práca viedla ku skúmaniu, ako sa vieme ubrániť rôznym podmienkam nášho prostredia, ako reagujeme na mutagény, karcinogény alebo naopak na prospešné podmienky.

Biochémiu, fyziológiu, imunológiu či molekulárnu biológiu som využila neskôr pri detailnejšom štúdiu výživy. 

Absolvovala som akreditované a certifikované vzdelávanie v Českej republike so zameraním na:

 • preventívnu výživu
 • športovú výživu
 • výživu detí, tehotných a dojčiacich žien
 • stravovanie pre manažérov a podnikateľov
 • výživu pre podporu liečby diabetu
 • alternatívne výživové smery, plant-based stravovanie
 • nutrigenomiku

Posledným absolvovaným bol kurz pre odborníkov:
Výživové poradenství se specializací na rostlinnou stravu (Česká vegánská společnost).

V ďalšom období som si doplnila vzdelanie o terapeutické metódy vo výcviku terapeutov  a vzdelávanie v oblasti Binge eating, porúch príjmu potravy, overeating, emotional eating: 

ACCREDITED CERTIFIED course on CBT, Therapy and Counselling for Anorexia, Bulimia, Binge Eating Disorder a Mindful Eating: How to relate with food in a healthier way.

Absolvovala som špecializovaný kurz Blueprint úspešnej konzultácie.

V rokoch 2021-2023 som úspešne ukončila výcviky:

 • NLP Practitioner (Yourcoach Magdalény Furkovej),
 • NLP Practitioner (NLP Akadémia Petra Sasína - Licensed Practitioner of neuro-linguistic Pragramming (Richard Bandler)
 • NLP Practitioner - Diplomovaný kurz NLP + NLP Praktikant (u Marie Michaličkovej)
 • NLP Master (u Marie Michaličkovej)
 • Aktuálne som vo výcviku YOURCOACH Academy - NLP Coaching Principles II s ukončením máj 2024

Mám oprávenie na využívanie neurolingvistických techník pri dlhodobej práci s klientami pre prelomenie ich starých návykov a limitujúcich presvedčení a tvorbe nových funkčných vzorcov myslenia.

Je to jeden z najefektívnejších spôsobov ako vystúpiť z emočného jedenia a závislosti na jedle.

Tieto techniky kombinujem s ďalšími efektívnymi spôsobmi  v komplexnej metodike prispôsobenej individuálne klientovi.

Prax

Som spoluautorka knižných publikácií:

 • Zdravá s bruškom (Fitshaker)
 • Necukrím, chudnem (Fitlavia a kolektív autorov) 
 • Zdraví papkáči (Fitshaker)
 • Zdravo jem, aj šetriť viem (Fitlavia a kolektív autorov)
 • Kulinársky trojlístok: Zdravo, lacno, rýchlo (Fitlavia a kolektív autorov)

Som spoluautorka programov:

 • Novoročná výzva 2021 (Fitshaker)
 • FEMINI výzva (Supershape)
 • Fit MADAM: Ako sa nebáť prechodu (Supershape)

 

2001-2005

 • interná doktorantúra Katedra genetiky PriF UK, úspešne ukončená obhájením titulu Ph.D.

2007-2014  

 • znalecká činnosť v oblasti biológie a genetickej analýzy
 • spolurealizátor vedecko-výskumných projektov aj na európskej úrovni
 • autorka viacerých odborných publikácii aj v zahraničných médiách

2009-2014

 • realizácia vedeckého projektu Centra excelentnosti
 • znalkyňa a expertka v oblasti DNA, RNA analýzy
 • spoluautor vedeckých štúdií

2015

 • ocenenie Ig Nobel Prize v oblasti medicíny za jednu z posledných štúdií, ako spoluautor so svojimi kolegami

2013 - 2019

 • založenie Inštitútu zdravého života WINŠTITÚT a otvorenie kurzov Poradca pre výživu s odbornou garantúrou
 • založenie projektu Anabell s tematikou porúch príjmu potravy
 • založenie projektu Výživa pre Teba s tematikou odborného poradenstva v preventívnej výžive

2020 -

 • založenie SvieŽENA Academy (BS Academy) - tu sa práve nachádzame

2021

 • ukončenie terapeutického výcviku v alternatívnych terapiách

2022

 • spolurealizátor projektu Metagram (dnes Motilife)
 • spolupráca so Supershape - FEMINA výzva
 • spolurealizátor platformy o chudnutí FITLAVIA 
 • úspešné ukončenie vzdelávania NLP Practitioner

Hlavná lektorka a konzultantka  spoločnosti Planeat, so zameraním na vývoj nutričnej aplikácie a prepojenie medicíny a výživy.

Spoluzakladateľka občianskeho združenia Anabell, o.z., sa zameraním na pomoc trpiacim poruchami príjmu potravy a ich príbuzným.

Spoluzakladateľka, odborný garant a vedúci lektor kurzov Inštitútu zdravého života Welko, dnes Winštitútu, zameraného na organizáciu vzdelávacích aktivít (kurzov, školení, seminárov).

Autorka a realizátorka projektu Výživa pre Teba, so zameraním na odborné poradenstvo, publikovanie a lektoring v oblasti výživy a životosprávy.

Autorka a realizátorka projektu Barbara Sviežena Academy, so zameraním na emočné a psychogénne jedenie, koučing a poradenstvo v oblasti výživy.

Pripravená na skutočnú zmenu?

Nielen vo vzťahu k jedlu, ale najmä vo vzťahu k sebe samej?

TAK SI TU SPRÁVNE!