Odbornosť

Skutočné informácie sú rebríkom do neba poznania.
Len z výšky viete nahliadnuť na správnosť vlastnej cesty.

Vzdelanie

 Absolvovala som katedru genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, kde som aj pokračovala v postgraduálnom štúdiu (Ph.D.). Centrom môjho výskumu bolo sledovanie pôsobenia škodlivín na živý organizmus a na ochranné reakcie bunky pred ich vplyvom.
 
Detailnejšiemu štúdiu v oblasti výživy som sa venovala od r. 2012.
Absolvovala som akreditované vzdelávanie v Českej republike so zameraním na:
-       preventívnu výživu
-       športovú výživu
-       výživu detí, tehotných a dojčiacich žien
-       stravovanie pre manažérov a podnikateľov
-       výživu pre podporu liečby diabetu
-       alternatívne výživové smery, plant-based stravovanie
-       nutrigenomiku

V ďalšom období som si doplnila vzdelanie o terapeutické metódy vo Výcviku terapeutov

Prax

 -       členka AVP ČR - Aliance výživových poradců,
-       spoluzakladateľka SAVP - Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu
-       členka Institutu funkční medicíny a výživy
 
2007-2014          
- znalecká činnosť v oblasti biológie a genetickej analýzy
- spolurealizátor vedecko-výskumných projektov aj na európskej úrovni
- autorka viacerých odborných publikácii aj v zahraničných médiách
2009-2012
- realizácia vedeckého projektu Centra excelentnosti
2015
- ocenenie Ig Nobel Prize v oblasti medicíny za jednu z posledných štúdií, ako spoluautor so svojimi kolegami

Spoluzakladateľka, odborný garant a vedúci lektor kurzov Inštitútu zdravého života Welko, dnes Winštitútu, zameraného na organizáciu vzdelávacích aktivít (kurzov, školení, seminárov)

Hlavná lektorka a konzultantka  spoločnosti Planeat – zameranie na vývoj nutričnej aplikácie Planeat

Spoluzakladateľka občianskeho združenia Anabell, o.z., ktoré sa snaží pomáhať trpiacim poruchami príjmu potravy a ich príbuzným.

Autorka a realizátorka projektu Výživa pre Teba