Odbornosť

Skutočné informácie sú rebríkom do neba poznania.
Len z výšky viete nahliadnuť na správnosť vlastnej cesty.

Vzdelanie

Absolvovala som katedru genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, kde som aj pokračovala v postgraduálnom štúdiu (Ph.D.). Centrom môjho výskumu bolo sledovanie pôsobenia škodlivín na živý organizmus a na ochranné reakcie bunky pred ich vplyvom. Jednoducho - moja dlhoročná práca viedla ku skúmaniu, ako sa vieme ubrániť rôznym podmienkam nášho prostredia, ako reagujeme na mutagény, karcinogény alebo naopak na prospešné podmienky.
 
Biochémiu, fyziológiu, imunológiu či molekulárnu biológiu som využila neskôr pri detailnejšom štúdiu výživy. 
Absolvovala som akreditované a certifikované vzdelávanie v Českej republike so zameraním na:
-       preventívnu výživu
-       športovú výživu
-       výživu detí, tehotných a dojčiacich žien
-       stravovanie pre manažérov a podnikateľov
-       výživu pre podporu liečby diabetu
-       alternatívne výživové smery, plant-based stravovanie
-       nutrigenomiku
-       kurz pro odborníky: Výživové poradenství se specializací na rostlinnou stravu (Česká vegánská společnost)

V ďalšom období som si doplnila vzdelanie o terapeutické metódy vo výcviku terapeutov  a vzdelávanie v oblasti Binge eating, porúch príjmu potravy, overeating, emotional eating: 

ACCREDITED CERTIFIED course on CBT, Therapy and Counselling for Anorexia, Bulimia, Binge Eating Disorder
Mindful Eating: How to relate with food in a healthier way

Prax

- členka AVP ČR - Aliance výživových poradců,
- spoluzakladateľka SAVP - Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu
- členka Institutu funkční medicíny a výživy
- redaktorka Mama a ja, Fitshaker 
- spoluautorka knižných publikácií (Zdravá s bruškom - Necukrím, chudnem - Zdraví papkáči)

2001-2005
- interná doktorantúra Katedra genetiky PriF UK 
2007-2014          
- znalecká činnosť v oblasti biológie a genetickej analýzy
- spolurealizátor vedecko-výskumných projektov aj na európskej úrovni
- autorka viacerých odborných publikácii aj v zahraničných médiách
2009-2012
- realizácia vedeckého projektu Centra excelentnosti
2015
- ocenenie Ig Nobel Prize v oblasti medicíny za jednu z posledných štúdií, ako spoluautor so svojimi kolegami
2013
- založenie Inštitútu zdravého života WINŠTITÚT a otvorenie kurzov Poradca pre výživu s odbornou garantúrou
- založenie projektu Anabell s tematikou porúch príjmu potravy
- založenie projektu Výživa pre Teba s tematikou odborného poradenstva v preventívnej výžive
2020 -
založenie SvieŽENA Academy (BS Academy) - tu sa práve nachádzame

Spoluzakladateľka, odborný garant a vedúci lektor kurzov Inštitútu zdravého života Welko, dnes Winštitútu, zameraného na organizáciu vzdelávacích aktivít (kurzov, školení, seminárov)

Hlavná lektorka a konzultantka  spoločnosti Planeat – zameranie na vývoj nutričnej aplikácie Planeat

Spoluzakladateľka občianskeho združenia Anabell, o.z., ktoré sa snaží pomáhať trpiacim poruchami príjmu potravy a ich príbuzným.

Autorka a realizátorka projektu Výživa pre Teba, kde som 10 rokov poskytovala odborné poradenstvo v oblasti výživy a životosprávy.