Odbornosť

Vzdelanie má pre mňa vysokú hodnotu.
Považujem ho za rebrík do neba poznania.
Vzdelávanie a poznávanie sú súčasťou celého môjho života.

Vzdelanie

Absolvovala som katedru genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, kde som aj pokračovala v postgraduálnom štúdiu (Ph.D.). Centrom môjho výskumu bolo sledovanie pôsobenia škodlivín na živý organizmus a na ochranné reakcie bunky pred ich vplyvom. Jednoducho - moja dlhoročná práca viedla ku skúmaniu, ako sa vieme ubrániť rôznym podmienkam nášho prostredia, ako reagujeme na mutagény, karcinogény alebo naopak na prospešné podmienky.
 
Biochémiu, fyziológiu, imunológiu či molekulárnu biológiu som využila neskôr pri detailnejšom štúdiu výživy. 
Absolvovala som akreditované a certifikované vzdelávanie v Českej republike so zameraním na:
-       preventívnu výživu
-       športovú výživu
-       výživu detí, tehotných a dojčiacich žien
-       stravovanie pre manažérov a podnikateľov
-       výživu pre podporu liečby diabetu
-       alternatívne výživové smery, plant-based stravovanie
-       nutrigenomiku
-       kurz pro odborníky: Výživové poradenství se specializací na rostlinnou stravu (Česká vegánská společnost)

V ďalšom období som si doplnila vzdelanie o terapeutické metódy vo výcviku terapeutov  a vzdelávanie v oblasti Binge eating, porúch príjmu potravy, overeating, emotional eating: 

ACCREDITED CERTIFIED course on CBT, Therapy and Counselling for Anorexia, Bulimia, Binge Eating Disorder
Mindful Eating: How to relate with food in a healthier way.

Absolvovala som špecializovaný kurz Blueprint úspešnej konzultácie, a úspešne ukončila výcvik NLP Practitioner.

Mám oprávenie na využívanie neurolingvistických techník pri dlhodobej práci s klientami pre prelomenie ich starých návykov a limitujúcich presvedčení a tvorbe nových funkčných vzorcov myslenia.
Je to jeden z najefektívnejších spôsobov ako vystúpiť z emočného jedenia a závislosti na jedle.
Tieto techniky kombinujem s ďalšími efektívnymi spôsobmi  v komplexnej metodike prispôsobenej individuálne klientovi.

Prax

- členka AVP ČR - Aliance výživových poradců,
- spoluzakladateľka SAVP - Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu
- členka Institutu funkční medicíny a výživy
- redaktorka Mama a ja, Fitshaker 
- spoluautorka knižných publikácií (Zdravá s bruškom - Necukrím, chudnem - Zdraví papkáči - Zdravo jem, aj šetriť viem)

2001-2005
- interná doktorantúra Katedra genetiky PriF UK 
2007-2014          
- znalecká činnosť v oblasti biológie a genetickej analýzy
- spolurealizátor vedecko-výskumných projektov aj na európskej úrovni
- autorka viacerých odborných publikácii aj v zahraničných médiách
2009-2014
- realizácia vedeckého projektu Centra excelentnosti
- znalkyňa a expertka v oblasti DNA, RNA analýzy
- spoluautor vedeckých štúdií
2015
- ocenenie Ig Nobel Prize v oblasti medicíny za jednu z posledných štúdií, ako spoluautor so svojimi kolegami
2013
- založenie Inštitútu zdravého života WINŠTITÚT a otvorenie kurzov Poradca pre výživu s odbornou garantúrou
- založenie projektu Anabell s tematikou porúch príjmu potravy
- založenie projektu Výživa pre Teba s tematikou odborného poradenstva v preventívnej výžive
2020 -
- založenie SvieŽENA Academy (BS Academy) - tu sa práve nachádzame
2021
- ukončenie terapeutického výcviku v alteratívnych terapiách
2022
- spolurealizátor projektu Metagram
- spolupráca so Supershape - FEMINA výzva
- spolurealizátor platformy o chudnutí FITLAVIA 
- úspešné ukončenie vzdelávania NLP Practitioner
- úspešné ukončenie Magickej rétoriky

Aktuálne vo výcviku NLP Akadémie - NLP Praktikant a NLP Master

Spoluzakladateľka, odborný garant a vedúci lektor kurzov Inštitútu zdravého života Welko, dnes Winštitútu, zameraného na organizáciu vzdelávacích aktivít (kurzov, školení, seminárov).

Hlavná lektorka a konzultantka  spoločnosti Planeat, so zameraním na vývoj nutričnej aplikácie a prepojenie medicíny a výživy.

Spoluzakladateľka občianskeho združenia Anabell, o.z., sa zameraním na pomoc trpiacim poruchami príjmu potravy a ich príbuzným.

Autorka a realizátorka projektu Výživa pre Teba, so zameraním na odborné poradenstvo, publikovanie a lektoring v oblasti výživy a životosprávy.

Autorka a realizátorka projektu Barbara Sviežena Academy, so zameraním na emočné a psychogénne jedenie, koučing a poradenstvo v oblasti výživy.