Genetika a závislosť na (sladkom) jedle

Vždy, keď si v (sociálnych) médiách prečítam nejakú NIČÍM (okrem vlastnej skúsenosti/empírie) NEPODLOŽENÚ MÚDROSŤ….ozve sa vo mne hlboko ukotvený vedec.

Predsa len, som profesne genetik, a s genetikou a prírodno-biologicko-medicínskymi odbornými informáciami som sa prehrýzavala (nielen pri písani dizertačnej práce) dlhé roky. Možno niekto povie, že som zatvrdnutý (evidence-based…teda na dôkazoch založený) skeptik, ale nech…Radšej takto, ako …mystik, ezoterik, dušoznalec a všetko znalý guru..ktorý nechce vidieť a vnímať isté zákonitosti popísané vedou…

Ak sa niekde píše, že za závislosť na sladkom jedle, závislosť na jedle, prejedaní, kompulzívnom jedení či bulimii ZODPOVEDÁ NAŠA VLASTNÁ NEDISCIPLINOVANOSŤ, lenivosť či fáza mesiaca a naša temná stránka….SOM NA ABSOLÚTNOM POZORE…že daný príspevok píše niekto, kto nemá základné informácie o vzniku a progrese závislosti, chemizme mozgu, neurotransmiteroch či neurohumorálnom nastavení osobnosti…a genetike určite nie…ale to je úplne v poriadku. Predsa nemôžeme takýmito informáciami bežne disponovať. Každý máme svoju životnú špecializáciu a poslanie.

Problém nastáva, ak naše životné (niekedy samozvané) poslanie začína presahovať do oblastí, pred ktorými by sme mali mať skutočne rešpekt. Aj preto, že sa pohybujeme na tenulinkom ľade stále nie úplne preskúmanej duševnej oblasti (a píšem to s úctou a rešpektom k všetkým sprievodcom, terapeutom, liečiteľom a ránhojičom). Je dobré zachovávať istú…etiku…profesie…a možno vedieť posúdiť, kedy ešte liečim a kedy už…ubližujem.

Takže, drahá žena (alebo aj muž)

Ak je tvojim problémom čokoľvek z vyššie spomenutého (teda problém s jedením a prejedaním), môže v tom zohrávať rolu aj TOTO:

genetika: sú gény, ktoré bezprostredne ovplyvňujú náš stav a vzťah k jedlu – napríklad nedostatok dopamínu, gén pre dopamínový receptor či gény zodpovedajúce za regulačné dráhy spätného vychytávania serotonínu. Ak máme v rodine napríklad alkoholika, potom s istou pravdepodobnosťou zdedíme tzv. dopamínovú závislosť (napríklad aj na jedle). Istá časť Európanov, a nie je ich málo, disponuje genetickou mutáciou v alele génu, ktorý je zodpovedný za vznik deficitu dopamínu.

epigenetika: začína už tým, ako sa správa moja mama, keď som v brušku…tam dochádza k imprintingu, teda k vnútornému nastaveniu celého nášho organizmu, vrátane nášho vzťahu k…drogám (a jedlo je primárnou drogou). Epigenetika a jej vplyv na naše správanie však zohráva rolu celý náš život. Aktivácia a inaktivácia génov závisí od mnohých, nielen fyzických faktorov. Tvorba určitých enzýmov či hormónov a ďalších molekúl môže byť ovplyvnená práve epigenetikou. Vysoký cholesterol proste nemusí byť hneď dôsledkom mojej nedisciplinovanosti v jedle, ale aj zdedený problém, na ktorý nebude fungovať len eliminácia živočíšnych tukov.

neurogenetika..a prepojenie genetického pozadia s nastavením nervovo-hormonálnym, imunitným a …emocionálnym…aj na základe vývinovej či emočnej traumy (nie, nemusíme sa hrabať v minulosti, ale uznanie, že napríklad závislosti a poruchy príjmu potravy sú spôsobené aj vývinovou traumou, je dnes už v podstate potvrdené). Nositeľom emócií sú neurotransmitery, a chemický koktejl v našej hlave (a tele) nemusí byť ovplyvnený len chaosom myšlienok, ale aj predispozíciou k tvorbe istých molekúl.

rodinné zázemie...sú dokázané typy rodín, ktoré nás predisponujú k vzniku závislosti (aj na jedle). Napríklad také, kde nemôžeme slobodne vyjadriť naše emócie, o emóciách sa rozprávať…alebo kde sú naše emócie hlboko potláčané…

Všetci tí, u ktorých sa tieto faktory spájajú, alebo majú len jeden z nich zastúpený, majú rozhodne inú pozíciu na štarte, a potrebujú rozhodne iný prístup, ako len…diétu…či prerušované hladovanie. Častokrát experimenty spojené s diétami a výživovými smermi spôsobujú ešte hlbší prepad do choroby, do závislosti, či do kompulzie. Je namieste byť opatrný.

Všetci máme šancu na uzdravenie, a potrebujeme sa rozhodnúť, že to skutočne chceme. 

Ale aj tí, ktorí to nedokážu, si zaslúžia našu empatiu, rešpekt a súcit, namiesto súdenia.

Som jednou z tých, čo to našťastie prežili…a našli cestu von. Závislosť a závislá štruktúra osobnosti však pretrváva latentne v nás, a je faktom, že potrebujeme žiť to, čo nám pomáha v dôstojnom, spokojnom a naplnenom živote.

Ak patríš k tým, ktorí bojujú ….s prejedaním, závislosťou na jedle, na sladkostiach, kompulzívnom jedení, priberaní a túžbou po chudnutí, diétovaní….ak si plne ponorená v diétnom myslení…potom aj pre Teba tu je…výzva Skoncuj s emočným jedením.

Alebo…si príď po …podporu do FB skupiny Emočné jedenie, psychika a výživa

Komentáre