Detox ako rešpekt k viere?

Pojem detoxikácie si dlho držal svoje miesto v predajnosti špecifických prostriedkov pre zdravie a očistu. Každý z nás prešiel aspoň jednou kúrou, ktorá sľubovala lepší pocit zo seba samého. Potom sme zistili, že telo má prirodzené detoxikačné mechanizmy a objavili sa – prípravky na ich podporu. Podpora pečene, podpora obličiek, podpora očisty krvi… ach jaj!

Odkiaľ pramení naša potreba očisty?

Očista, moderne detox, pramení z našej histórie. V podstate všetko, čomu hlboko a možno nepochopiteľne veríme, má svoje korene v starých či staronových zvykoch. Ľudská skúsenosť, ktorú si so sebou nesie kultúra a jej mémy, je tiež poháňaná evolúciou.

Evolúcia zvýhodňuje zvyky, ktoré sú prospešné a dokážeme z nich dlhodobo profitovať. Z tohto pohľadu bol práve nástup prichádzajúcej jari vítaný 40-dňovým pôstom. Pôst je v našej kultúre hlboko zakorenený, odôvodnený a zmysluplný, nielen z hľadiska tradície, ale aj z hľadiska prírodných cyklov a cyklov ľudskej skúsenosti.

Rešpekt k telu, rešpekt k viere

Dnešná doba globalizácie a stierania kultúrnych rozdielov v sebe nesie istú paradoxnú uniformnosť a túžbu približovať sa tým lepším, väčším, úspešnejším… Zabúda tak na hlbokú zakorenenosť človeka v historickej a kultúrnej skúsenosti, zabúda na rešpekt k rodovej línii, rešpekt k viere predkov. Máme nové modly, klaniame sa iným bohom – či už materiálnym výdobytkom alebo bohom iných kultúr.  Z hľadiska skutočnej očisty sa však môžeme obrátiť práve dovnútra, a inšpirovať sa našim rodom.

Staronový zvyk – tradičný pôst

Čím bol pre nás tradičný pôst? V podstate tým, čomu dnes hovoríme vegetariánska strava. V niektorých oblastiach Slovenska sa počas týchto dní nekonzumovalo vôbec mäso a mliečne výrobky, žiaden živočíšny tuk ani vajcia. Verili by ste, že už naše babičky boli vegánky? Síce nie celoročne, ale počas doby očisty striktne a s vierou v obrovské výhody pre človeka. 

Takže – namiesto drahých prostriedkov na detoxikáciu, skúsme jednoduchú a účinnú cestu – očistu našej výživy od všetkého, čo nás zaťažuje. A nezabúdajme, že najväčšia záťaž je záťaž mentálna či duševnáV hmle negativizmu si ani ten najlepší detoxikačný rastlinný extrakt nenájde miesto pre svoje pôsobenie. Že prečo? Pretože molekuly emócií sú v našich telách a mysliach tým najsilnejším elixírom skutočne ovplyvňujúcich zdravie!

Namiesto experimentovania niekedy stačí nahliadnuť do svojho vnútra, intenzívnejšie vnímať samých seba. Napísala som pre vás e-book so 7 jednoduchými tipmi na zmenu, pretože práve jedlo a prístup k nemu môže byť mostom k vašej vnútornej zmene.

Komentáre