Obezita a COVID-19. Prečo viac tuku zhoršuje priebeh ochorenia?

Dnes máme v celosvetovej populácii viac ako 1,9 miliardy ľudí bojujúcich s váhou a ich počet sa sústavne zvyšuje (1). Výskyt nadváhy a obezity v krajinách ako je USA a Veľká Británia sa pohybuje na úrovni 65 – 70 %. U nás na Slovensku sa tento fenomén týka viac ako polovice dospelej populácie. 

Prečo sú ľudia s väčším množstvom tuku zraniteľnejší v súvislosti s COVID-19?

Estetika naša každodenná

Boli doby, kedy miera obvodu pásu určovala výsostné postavenie človeka v spoločnosti a žena bola považovaná za krásnu s BMI oveľa väčším ako 25. Ako naše vedomosti rástli, pochopili sme, že obezita nie je problém estetiky, ale zdravia. Tukové tkanivo, kedysi považované za mŕtvu hmotu, je vysoko hormonálne aktívne a vyplavuje do tela okrem iného aj látky podporujúce zápal a znižujúce reakcie imunitného systému

Čo hovoria štúdie

Stále viac dôkazov naznačuje, že obezita je nezávislým rizikovým faktorom pre ťažký priebeh a úmrtie na COVID-19 (2). Populačná kohortná štúdia z Veľkej Británie so 428 225 účastníkmi, z ktorých 340 bolo aj hospitalizovaných s potvrdeným ochorením, ukázala, že až 78 % z nich malo nadváhu alebo boli obézni. Štúdia OpenSAFELY sledovala záznamy 17 425 445 osôb s ochorením COVID-19. Z nich takmer 60 % malo nadváhu a obezitu. V štúdii sa preukázal vzťah medzi množstvom tuku, najmä útrobného, a závažnosťou ochorenia a jeho priebehom (1). 

Ako súvisí tuk s vírusom COVID-19?

U mnohých vírusových ochorení, ktoré už boli skúmané, sa potvrdilo, že miestom pokojného množenia vírusu v tele môže byť práve tukové tkanivo – ešte pred tým, ako sa vírus rozšíri do celého tela. 

Okrem toho, čím viac tukového tkaniva máme, tým viac máme aj špeciálneho enzýmu ACE-2, ktorý SARS-CoV-2 využíva na vstup do buniek (1). Je taktiež potvrdené, že obezita mení imunitné reakcie a oslabuje nás. Taktiež účinok podávaných liekov a vakcín nie je taká efektívna, ako u ľudí s optimálnou váhou. Bohužiaľ, presné výsledky nemáme, nakoľko žiadna z niekoľkých tisícok klinických štúdií s COVID-19 proaktívne neprijíma účastníkov s obezitou (3). Niekoľko štúdií naopak považuje za kritériá vylúčenia nadváhu alebo obezitu. 

Čo nám to má povedať?

Z môjho pohľadu jediné. Optimálna váha je základ zdravia, či chceme, alebo nie. Je najvyšší čas, a doba to potvrdzuje, vzbúriť sa tlaku potravinárskeho priemyslu a hľadať cestu k svojej stabilnej váhe, odzrkadľujúce potreby a krásu nášho tela. Už nie je na čo čakať. Nezabúdajme, že ani výživové doplnky nemusia byť postačujúcou ochrannou bariérou, ak naše vlastné telo sústavne produkuje látky znižujúce našu schopnosť obrany.

Zdroje:
1. Tan, M., He, F.J., MacGregor, G.: Obesity and covid-19: the role of the food industry. BMJ 2020, 369, https://doi.org/10.1136/bmj.m2237 
2. Dietz, W., Santos-Burgoa, C.: Obesity and its Implications for COVID‐19 Mortality. Obesity, Vol. 28 (6), 2020, https://doi.org/10.1002/oby.22818
3. Syed, A.A., Soran, H., Adam, S.: Obesity and covid-19: the unseen risks. BMJ, 370, 2823, 2020, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2823

Komentáre